Všeobecné obchodní podmínky depilačního salónu Chlupatý jelen, zastoupeným Alexandrou Sabantseva, sídlo Na Lukách 784, 252 44, Psáry – Dolní Jirčany, IČ: 06927131. Adresa provozovny: Pernerova 293/11 Praha 8 168 00 Karlín

Základní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb v salonu Chlupatý jelen a kupujícími poskytovaných služeb. Poskytovatel služeb je uveden v záhlaví  těchto všeobecných obchodních podmínek a dále v těchto všeobecných podmínkách vystupuje jako „salon“.

Poskytovatel poskytuje depilační služby v salonu na základě platného živnostenského oprávnění a dalších dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Nákupem dárkového poukazu, nebo objednáním konkrétního termínu služby prostřednictvím rezervačního systému dává kupující svůj souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami salonu.  Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.

Znění všeobecných obchodních podmínek může salon měnit či doplňovat. Tímto ustanovením  nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek. Všeobecné obchodní podmínky jsou vždy zveřejněny na adrese https://chlupatyjelen.cz/obchodni-podminky.

Objednávky služeb

Objednávky služeb jsou výhradně přijímány prostřednictvím rezervačního systému. Prostřednictvím rezervačního systému zákazník vybere druh a termín objednávané služby a poté provede identifikaci vyplněním jména, příjmení, emailové adresy a telefonního čísla. Objednávka služeb je závazná.

Zrušení a změna rezervace

Zrušení nebo změnu rezervace je možné provést prostřednictvím rezervačního systému nejpozději však 24 hod před plánovaným termínem služby.

Pozdní příchod

Dostaví-li se zákazník po dohodnutém termínu,  bude služba  provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Berte prosím na vědomí, že u některých služeb kratšího časového rozsahu (30 minut a méně) výše uvedené aplikovat nelze a pokud dorazíte s více než 10 minutovým zpožděním, k čerpání služby již dojít nemusí.

Absence zákazníka

Absencí zákazníka je stav kdy se zákazník nedostaví na rezervovaný termín bez omluvy, nebo s omluvou v době kratší než 24 hod před termínem rezervace.

Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb je příslušný poskytovatel oprávněn v případě absence požadovat uhrazení poplatku ve výši 50% z ceny objednané služby, na kterou byl zákazník objednán a na kterou se  nedostavil.

Nedostaví- li se zákazník na objednanou službu bez omluvy, vyhrazujeme si právo takového zákazníka vyřadit z databáze zákazníků a na další ošetření jej již neobjednat.

Má-li zákazník dárkový certifikát na konkrétní službu a konkrétní čas a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz je k tomuto datu považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby k tomuto datu odečtena z hodnoty certifikátu.

Odmítnutí služby

Služba může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na proceduru se zjevnými příznaky infekčních onemocnění (nachlazení, opar, vyrážka, plísňové onemocnění, vši…)
b) zákazník se dostaví na proceduru v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na proceduru se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví na proceduru v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) zákazník se během objednávání termínu nebo během procedury vyjadřuje nepřístojným způsobem, působí hluk, uráží poskytovatele služeb a nebo obtěžuje svými projevy chování ostatní zákazníky salonu
f) u zákazníka se v minulosti objevila alergická reakce související s použitím materiálů, které se při poskytování vybrané služby běžně používají (např. alergie). Zákazník je povinen na tuto skutečnost provozovatele služeb s dostatečným předstihem upozornit (při objednání služby) a tato skutečnost nezakládá oprávnění k reklamaci již provedené služby
g) zákazník je v pokročilém stavu těhotenství
h) zákazník nemá délku chloupku alespoň 5mm

Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 11.7.2021.